The typical challenges facing business today when managing projects
 Misalignment between Projects and their Business Objectives
Courses & Training 
Training
Projectmatig werken
project management,project,management,training,cursus,management

"Een gestructureerde/planmatige manier van werken, opgedeeld in duidelijke stappen,

leidend naar vooraf geformuleerde doelen en resultaten"


De cursus zal 2 dagen in beslag nemen en wordt afgerond met een Certifikaat.


Cursusonderdelen

Wat is projectmatig werken en wat is het niet?

Het bepalen van de projectopdracht

Formuleren van een project scope Scope

Schrijven van een projectplan inclusief planning, begroting en fasering

Werken binnen tijd en budget

Scope Management

Rollen in projectmanagement

Onderhandelen

Samenwerken in teams

Communiceren binnen een team en rond een project

Trainen van ‘zachte vaardigheden’

Casus uitwerken

Overzicht en gebruik MS Project 2013/2019 ter ondersteuning van projecten


Trainingsdatum: 

 Maart 2020

Tijd: 8:30 - 16:00 uur  

  

Cursus fee: ang 895,00 p/p inclusief Certifikaat

Plaats:  Curacao

Info & registratie:
tel   59995156181
email: info@foritglo.com