Success with digital transformation relies not just on tools and technology – but on the ability of the organization to create more value through the redesign of critical, customer touching, business processesBusiness process management (BPM) is a discipline in operations management that uses various methods to discover, model, analyze, measure, improve, optimize, and automate businessprocesses. BPM focuses on improving corporate performance by managing business processes.


Business process management is een werkgebied dat zich bezighoudt met de documentatie, optimalisatie en automatisering van bedrijfsprocessen. Het biedt inzicht in relaties tussen processen, de aansluiting en verwerking van informatie en zwakke plekken in de workflow van een organisatie. Hierbij worden alle mogelijke aspecten van uw organisatie meegenomen: organisatie, communicatie, personeel, financiën, informatie, technologie, huisvesting en juridische aspecten. Met het inzicht dat wordt verkregen door middel van BPM, wordt de bedrijfsvoering transparanter gemaakt en verbeterd en kan optimale ondersteuning worden verleend aan de primaire doelstellingen van uw organisatie. De juiste handmatige handelingen kunnen op deze manier verantwoord worden geautomatiseerd.