Mensen wereldwijd met elkaar verbinden en organisaties transformeren met 
Projectmanagement

Expertise

ForItGLO Consultancy adviseert organisaties om gerichte vaardigheden bij projectorganisaties te versterken en om projectprocessen verder te ontwikkelen. Consultancy gekoppeld aan training heeft een zeer positief effect op de projectprestaties van de organisatie.


Start-up Support

 • Eerste hulp bij Projectplanning
 • Van Schets tot compleet Projectplan
 • Versterkt de teamspirit

Standaardiseren van Projectprocessen

 • Projectproces standaardiseren
 • Projectproces afstemmen op behoeften van de organisatie
 • Professionaliseren van de Projectorganisatie
 • Projectmanagers en teams professionaliseren

Projectteam Coaching


Projectteam Coaching biedt professionele support aan projectteams. 

Projecten worden soms in het leven geroepen onder omstandigheden die niet altijd eenvoudig te beheersen zijn. Een projectmanager en zijn team moeten dan alle zeilen bijzetten om te voldoen aan de restricties van budget, tijd en prestatie.

In situaties waarin een projectteam moeite heeft het project stevig op te zetten, kan teamcoaching uitkomst bieden. Projectteam Coaching wordt vaak toegepast bij lastige project start-ups, bij projecten die dreigen vast te lopen of al vastgelopen zijn. Ook als de werkrelatie tussen een projectmanager en zijn teamleden of de stakeholders door omstandigheden verstoord raakt, is de ondersteuning door een projecteamcoach soms de enige manier om obstakels op te ruimen. Soms is de projectervaring van het team niet toereikend genoeg om de opdrachtgevers zekerheid te bieden op een succesvolle afloop en een berekend risico; dan kan teamcoaching uitkomst bieden.

Doel:

Projectteams ondersteunen bij alle vraagstukken met betrekking tot het organiseren en leiden van projecten, invullen van projectrollen en -verantwoordelijkheden, om beter zicht te krijgen op en leren toepassen van de best practices van goed projectmanagement. Begeleiding van projectfasering, project start-ups, team start-ups, projectplanning, crashes, reviews en projectafsluiting. De klankbordfunctie van de externe teamcoach levert houvast en vermindert onzekerheid. Succesvol projecten leren opleveren, dat is het doel.

Tijdens een teamcoachingstraject wordt op professionele, zorgvuldige en intensieve wijze gewerkt aan ingebrachte projectthema’s van de projectmanager en zijn team. Thema’s hebben vaak betrekking op eigen functioneren van teamleden, rollen, verantwoordelijkheden, inzet of commitment in relatie tot anderen, op onzekerheden of op het managen van de omgeving, waarover veelal geen hiërarchische zeggenschap bestaat,zoals functionele managers, stakeholders, opdrachtgevers. Projecten worden door mensen gedaan en dat is vaak niet eenvoudig. De projectteamcoach van ForItGLO Consultancy biedt niet alleen een klankbord voor het team, maar brengt tegelijkertijd een grote dosis kennis en ervaring mee en is altijd op de hoogte van de best practices die in het vak op dit moment worden toegepast en is bereid deze over te dragen.

Projectteamcoaching richt zich op

 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Verstevigen van projectprocessen
 • Relatie tussen projectmanager, team en omgeving (opdrachtgever, stakeholders)
 • Projectsturing op Kosten, Tijd en Prestatie
 • Een Project Moet Slagen

Doelgroep:

Projectteams: projectleiders en –managers, projectcoördinatoren, projectteamleden. Opdrachtgevers.

Duur:

Gemiddeld 5 dagdelen van 4 u.

Kosten:

Vraag offerte.

Snelle Project Start-up

Geef uw projectteam de support die nodig is om hun volgende project soepel op te starten: in één keer goed. 

De FotItGLO Snelle Project Start-Up geeft u en uw team de juiste, stevige impuls. Tijdens deze dynamische en praktische werksessies leidt een FotItGLO expert het team door het systematische, stap-voor-stap ontwikkelproces van een gedetailleerde projectplan. Van schets tot plan.

Het doel:
Een projectplan creëren dat klaar is om goedgekeurd te worden door de opdrachtgever, in slechts enkele dagen.

Dankzij de ForItGLO expertise is uw team snel in staat om bergen te verzetten, door een snel planningsproces en efficiënte werkdefinitie, veel gedetailleerder dan ooit tevoren. Toewijzing van taken en de uitwerking van de tijdplanning worden daarmee nauwkeuriger en effectiever.
ForItGLO Consultancy werkt met uw projectteam om ieder projectaspect te organiseren en om te zetten naar een compleet projectplan, in enkele dagen. Wat nog belangrijker is: uw team ervaart zelf wat het betekent om projecten snel op te starten, hoog-productief te zijn en resultaten af te leveren.

Wat levert het op

 • Een compleet projectplan, met ProjectProfiel, Work Breakdown Structure,Verantwoordelijkheden Matrix, en Tijdplanning, gereed voor goedkeuring
 • Versterking van de teamspirit en uitstekend begrip van het project met behulp van diepgaande cross-functionele planning met alle teamleden
 • Kennisoverdracht van de Cadence-benadering en conditionering van uw team om consistente, snelle projectstart-ups in de toekomst af te leveren
 • Projectproblemen snel leren oplossen

Neem vrijblijvend kontakt met ons voor meer informatie en een offerte.


pm, project, project management, management, process, cursus, courses, training