Supply Chain Solutionsstocktrim, supply chain, erp
Om succesvol te zijn als bedrijf, is het belangrijk om te blijven optimaliseren.
Uitverkochte producten of overtollige voorraden: de nachtmerrie voor iedereen die werkt in Supply Chain Management.
Hoe zorg je voor continuïteit tegen zo laag mogelijke kosten? Hoe kom je tot een goede voorspelling en planning?
Denk bijvoorbeeld aan de auto-industrie. Klanten wensen een korte levertijd, terwijl ze bovendien hun auto’s volgens precieze specificaties hebben geconfigureerd. Duidelijk een uitdaging voor supply chain management. Hoe speel je op dit soort veranderingen in?
Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die werken met ‘just-in-time, lean voorraadbeheer’.
Gedurende deze cursus staan we stil bij de meest belangrijke aspekten met betrekking tot Supply Chain Management, optimaal plannen van een supply chain, en logistieke aspekten.
Wat zijn de resultaten van het volgen van deze cursus:
▪ U leert te werken in een supply chain omgeving
▪ U leert hoe u supply chain processen kunt verbeteren
▪ U leert hoe om te gaan met Manufacturing & Warehousing processen en beheersaspekten
▪ U krijgt inzicht in de fasering van inkoop (inkoop proces), inplannen
en voospellen benodigde voorraad en eindprodukten (consumer)
▪ U bent in staat om te werken met informatiestromen
▪ U bent in staat om te sturen op prestatiemetingen
▪ U krijgt inzicht in de recente ontwikkelingen en trends voor wat betreft Supply Chain, Manufacturing en Warhousing
▪ Leren toepassen van supply chain tools en werken met e.g. Dashboards.
Complete cursus programa wordt verstrekt na inschrijving voor deze cursus.
Cursus options:
▪ Individuele